ทักษะการทำเครื่องจักสานไม้ไผ่ในโม่โถซีจ้าง

2022-04-21 13:05:46 |แหล่งที่มา: สำนักข่าวซินหัว

หมู่บ้านบาเดิง ตำบลเป้ยเผิง อำเภอโม่โถ เขตซีจ้าง (ทิเบต) เป็นที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธ์เหมินปาของจีน ชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่ามีฝีมือในการจักสานไม้ไผ่ที่ “สุดยอด” หัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่นอกจากได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับเขตปกครองตนเองซีจ้างแล้ว ยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วย

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร