สวัสดีครับ ผมชื่อยูนนาน นี่เป็นนามบัตรของผม โปรดรับไว้ด้วยนะครับ

2018-05-14 17:37:57 |แหล่งที่มา: 云桥网

สวัสดีครับทุกคน ผมคือยูนนาน

นี่เป็นนามบัตรของผม

ผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

ชื่อ ยูนนาน

ชื่อภาษาอังกฤษ Yunnan Province

ฉายานาม หยุน เตียน

ชื่ออื่นๆ สีสันยูนนาน เมฆสลับสียูนนาน

ชนชาติ จีน

ภาษา ภาษาจีน ภาษาท้องถิ่นทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ทรัพย์สิน ปี 2017 ยูนนานมีมูลค่าการผลิตรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 1,653,134 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 9.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมืองที่สำคัญ

เมืองที่สำคัญ เมืองคุนหมิง (เมืองเอก) เมืองฉู่จิ้ง เมืองอวี้ซี เมืองจาวทง เมืองเป่า

ซาน เมืองลี่เจียง เมืองผูเอ่อ เมืองหลินชาง แคว้นปกครองตนเองชนเผ่าไทชนเผ่า

จิ่งโพเต๋อหง แคว้นปกครองตนเองเผ่าลี่สู่นู่เจียง แคว้นปกครองตนเองชนเผ่าทิเบต

เติ่นชิ่ง แคว้นปกครองตนเองชนเผ่าไป๋ต้าหลี่ แคว้นปกครองตนเองชนเผ่าอี๋ฉู่สง

แคว้นปกครองตนเองชนเผ่าฮานีชนเผ่าอี๋หงเหอ แคว้นปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง ชนเผ่าเหวยเว่ยซาน แคว้