นาขั้นบันไดหยวนหยางยามฤดูใบไม้ร่วงเปล่งประกายสีทองงดงาม

2021-09-13 19:18:08 |แหล่งที่มา:

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ต้นข้าวในนาขั้นบันไดหมื่นกว่าหมู่ในแถบหมู่บ้านชิ่งโข่วและหมู่บ้านซิ่งชุนในตำบลซินเจีย อำเภอหยวนหยาง มณฑลยูนนาน กำลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยว รวงข้าวสีทองเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ เต็มนาขั้นบันได ตัดกับท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาวช่างเป็นภาพที่สวยงามเหนือคำบรรยาย อำเภอหยวนหยางเป็นพื้นที่หลักในการทำนาขั้นบันไดหงเหอฮาหนีอันเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในอำเภอหยวนหยางมีนาขั้นบันไดรวมทั้งหมด 190,000 หมู่ ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวแดงเป็นหลัก ปัจจุบัน หยวนหยางเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว