คุณปู่วัย 70 กับห้องสมุดเคลื่อนที่ในตลาด

2022-05-07 14:52:45 |แหล่งที่มา: People's Daily

ณ แคว้นปกครองตนเองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน มีคุณปู่วัย 70 ปีผู้หนึ่งที่ชื่อ หลี่ ฉุนเต๋อ คุณปู่ทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ผู้ดูแลห้องสมุดสำหรับเกษตรกรมาแล้ว 8 ปี ระยะหลังคุณปู่หลี่เห็นว่าชาวบ้านมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดน้อยลงเรื่อย ๆ ดังนั้น ในปี 2562 เป็นต้นมา คุณปู่จึงใช้รถเข็นทำเป็นชั้นวางหนังสือ และขนหนังสือในห้องสมุดไปวางในตลาดเพื่อให้ชาวบ้านได้เปิดอ่าน แม้ปัจจุบันขาของคุณปู่จะไม่ค่อยดี เดินไม่สะดวกนัก แต่ท่านก็ยังยืนหยัดที่นำหนังสือไป “ออกตลาด” ทุกวันตั้งแต่เช้า อีกทั้งยังได้ใช้สมุดจดคนยืมหนังสือไว้ด้วย ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในสมุดจดของคุณปู่มีรายชื่อผู้ยืมหนังสือรวมกว่าหมื่นคน

ที่มา: People's Daily

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร