ค่างหัวขาวเล่นอย่างเพลิดเพลินท่ามกลางความงามของดอกงิ้ว

2021-03-23 12:17:10 |แหล่งที่มา:

ในยามฤดูใบไม้ผลิ ดอกงิ้วในเขตอนุรักษ์ค่างหัวขาวแห่งชาติฉงจว่อกว่างซีกำลังบานสะพรั่ง ค่างหัวขาวที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้กำลังไต่ไปมาตามกิ่งต้นงิ้วอย่างสนุกสนาน

ค่างหัวขาว ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาหินระหว่างแม่น้ำจว่อเจียงและแม่น้ำหมิงเจียงในเมืองฉงจว่อ เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี เนื่องจากค่างหัวขาวมีจำนวนลดน้อยลงอย่างมาก ประเทศจีนจึงได้ประกาศให้เป็นสัตว์ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์ระดับที่หนึ่งของจีน หลายปีมานี้ ทางเขตอนุรักษ์ฯ ได้ทำการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอย่างจริงจังทำให้ปริมาณค่างหัวขาวที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เพิ่มขึ้นเป็น 130 ฝูง รวมมากกว่า 1,200 ตัว

โจว หยีกาง พาน สิ้นอัน/ข่าว  สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร