ความงดงามของเขื่อนสามผายามพระอาทิตย์ขึ้น

2023-01-28 09:35:18
แหล่งที่มา :Xinhua

เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น เขื่อนสามผาจะถูกปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก สวยงามราวกับความฝัน

ความงดงามของเขื่อนสามผายามพระอาทิตย์ขึ้น