ความงดงามของเขื่อนสามผายามพระอาทิตย์ขึ้น

2023-01-28 09:35:18
แหล่งที่มา :Xinhua
ความงดงามของเขื่อนสามผายามพระอาทิตย์ขึ้น