มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรการเงินกลาง
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรการเงินกลางในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจีนเปน...
2016-05-17 17:34:20    
เสียงใต
เสียงใตเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เสวียนกวานหรือ เสียงใตเฉวียนโจวเป...
2016-05-17 17:23:20    
นิทรรศการภาพถายเสนทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ
นิทรรศการภาพถายเสนทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ
นักงานการตางประเทศนครคุนหมิง และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จัดนิท...
2016-05-17 16:52:23    
เครื่องแตงกายชาวฮั่นตำบลฮูซาโดดเดนเปนอัตลักษณ
เครื่องแตงกายชาวฮั่นที่เปนอัตลักษณของหมูบานปกครองตนเองชนชาติอ...
2016-05-17 16:45:10    
งานเอ็กซโปสุดยอดวัฒนธรรมอาเซียน
งานเอ็กซโปสุดยอดวัฒนธรรมอาเซียน
งานเอ็กซโปสุดยอดวัฒนธรรมอาเซียน ณ นครคุนหมิง ประเทศจีน ประจำป2015จ...
2016-05-17 16:09:10    
นิทานสำนวนจีน เนรคุณ
หลังจากราชวงศฉินลมสลาย หลิวปงและเซี่ยงอวี่ไดจุดชนวนสงครามระหว...
2016-05-17 16:02:56    
จิตรกรไทย 60 คนร่วมกันสร้างผลงานภาพกราฟิตี้ยาวที่สุดในไทย
จิตรกรไทย 60 คนร่วมกันสร้างผลงานภาพกราฟิตี้ยาวที่สุดในไทย
สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทางการจังหวัดนครสวรรค์ชวนจ...
2016-05-17 15:30:49    
การแข่งขัน "สะพานภาษาจีน" 2016 ในอินโดนีเซียสิ้นสุดลง
การแข่งขัน
เมื่อวันที่ 15พฤษภาคมที่ผ่านมา การแข่งขันความรู้ภาษาจีนสำหรับนักเร...
2016-05-17 15:06:46    
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน
มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานเปนมหาวิทยาลัยแบบสหวิทยาการ เปดอบรมบุคลา...
2016-05-17 13:48:53    
มหาวิทยาลัยยูนนาน
มหาวิทยาลัยยูนนาน
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยยูนนาน
2016-05-17 13:44:40    
ครูใหญ่เมืองเจิ้งโจว เลี้ยงพิซซ่านร.กว่า 600 คน เชียร์ให้โชคดีในการสอบ
ครูใหญ่เมืองเจิ้งโจว เลี้ยงพิซซ่านร.กว่า 600 คน เชียร์ให้โชคดีในการสอบ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่โรงอาหารของโรงเรียนอีปาเหลียนเหอเมืองเจิ...
2016-05-16 18:23:59    
นักศึกษามหาวิทยาลัยสตรีหูหนานถ่ายภาพจบการศึกษาด้วยท่าแยกขา 180 องศา
นักศึกษามหาวิทยาลัยสตรีหูหนานถ่ายภาพจบการศึกษาด้วยท่าแยกขา 180 องศา
วันที่ 12 พฤษภาคม นักศึกษาสาวสวยจากคณะศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยสตรี...
2016-05-16 18:16:27    
นักเรียนประถมเมืองจี่หนานฝึกกายบริหารตี้จื่อกวย(ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน)
นักเรียนประถมเมืองจี่หนานฝึกกายบริหารตี้จื่อกวย(ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน)
วันที่ 13 พฤษภาคม นักเรียนประถมเยี่ยนสยาง เมืองจี่หนานกำลังฝึกกายบ...
2016-05-16 18:10:51    
นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยการพลศึกษาปักกิ่งโพสท์ท่าฉีกขา 180 องศาเป็นที่สนใจของชาวเน
มหาวิทยาลัยการพลศึกษาปักกิ่งได้ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านพลศึ...
2016-05-16 18:04:52    
มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศปกกิ่ง
มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศปกกิ่ง
มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศปกกิ่ง มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศปกกิ่ง...
2016-05-16 11:33:09