ชมทัศนียภาพที่สวยงามราวกับภาพวาดของฉากหิมะตกในจีน

2023-01-18 10:37:16
แหล่งที่มา :Xinhua

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมหนาว ทำให้พื้นที่หลายแห่งของประเทศจีนมีหิมะตกเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม

ชมทัศนียภาพที่สวยงามราวกับภาพวาดของฉากหิมะตกในจีน