ส่านซีใช้รถไร้คนขับขนส่งแจกจ่ายสิ่งของต้านโควิด

2022-01-14 13:47:33 |แหล่งที่มา: สำนักข่าวซินหัว

ล่าสุด เมืองใหม่เฟิงซีในเขตซีเสียน มณฑลส่านซี ได้จัดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการใช้รถไร้คนขับขนส่งแจกจ่ายของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนที่ถูกกักตัว ทั้งนี้ รถไร้คนขับดังกล่าวสามารถขนส่งสิ่งของได้ 6 เที่ยวต่อวัน คิดเป็นระยะทางเที่ยวละ 6.5 กิโลเมตร และสามารถบรรทุกสิ่งของได้ 320 กิโลกรัมต่อครั้ง

เถาหมิง/ภาพ สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร