ผลโลควอทในเมืองเน่ยเจียงเสฉวนสุกหอมพร้อมเก็บเกี่ยว

2022-05-11 15:18:17 |แหล่งที่มา: People’s Daily Online

เมื่อเข้าสู่ต้นฤดูร้อน ผลโลควอท (Loquat) หรือ ปี่แป๋ของหมู่บ้านชิงกู่เหยียน ตำบลหยางเจีย เมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน ก็จะโตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ระยะนี้ชาวสวนในท้องถิ่นต่างพากันยุ่งกับการเก็บผลโลควอทเพื่อส่งไปขายยังตลาด

หมู่บ้านชิงกู่เหยียนเพาะปลูกโลควอทมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบัน ทั่วหมู่บ้านมีเกษตรกรปลูกโลควอท 50 กว่าครัวเรือน

เผิงเชี่ยน,หวง เจิ้งหัว/ภาพและข่าวPeople’s Daily Online

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร