อาหารจากนมแบบดั้งเดิมในมองโกเลียใน

2022-05-07 14:36:55 |แหล่งที่มา: สำนักข่าวซินหัว

ชาวปศุสัตว์ในเขตพื้นที่เจิ้งหลานฉีของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มีวัฒนธรรมในการทำอาหารจากนมสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

คุณเถาเกา เป็นผู้สืบทอดทักษะการทำอาหารจากนมระดับประเทศของจีน ท่านคุ้นเคยกับทักษะการทำอาหารจากนมมาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบัน คุณเถาเกาได้ทำผลิตภัณฑ์จากนมด้วยทักษะฝีมือแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคสมัยใหม่ พร้อมยังได้จัดอบรมสอนการทำผลิตภัณฑ์จากนมให้กับชาวปศุสัตว์ในท้องถิ่นอีกด้วย

เหลียนเจิ้น/ภาพ สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร