พัฒนาการเพาะปลูกแตงโมซีลิเนียมในอำเภอฮุ่ยหมินซานตง

2022-04-28 16:35:55 |แหล่งที่มา:

หลายปีมานี้ ตำบลเจียงโล๋วในอำเภอฮุ่ยหมิน มณฑลซานตง ได้พัฒนาการเพาะปลูกแตงโมซีลิเนียมในเรือนกระจกอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อยกระดับประสิทธิในการเพาะปลูกให้สูงขึ้น พร้อมให้คำแนะนำด้้านเทคนิคการเพาะปลูกแบบครบวงจรให้แก่เกษตรกรอีกด้วย