นกยูงเขียว—สัตว์ป่าสงวนในฉู่สยงยูนนาน

2022-04-27 10:32:30 |แหล่งที่มา: สำนักข่าวซินหัว

ณ พื้นที่ป่าลึกในเขตเทือกเขาอายเหลา แคว้นปกครองตนเองชนชาติหยีฉู่สยง มณฑลยูนนาน เป็นแหล่งที่พักอาศัยของนกยูงเขียวซึ่งเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ยากในประเทศจีน

นกยูงเขียว เป็นนกยูงพันธุ์พื้นเมืองเพียงพันธุ์เดียวของจีน และยังเป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ในประเทศจีนสามารถพบเห็นนกยูงเขียวได้เฉพาะที่มณฑลยูนนาน ปัจจุบัน นกยูงสีเขียวมีประชากรอยู่ที่ 555-600 ตัว จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าสงวนระดับ 1 และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ณ ปลายปี 2564 จำนวนนกยูงเขียวในแคว้นฉู่สยงอยู่ที่ประมาณ 300 ตัว คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 50% ของประชากรนกยูงเขียวในจีน ทั้งนี้ แคว้นฉู่สยงเป็นพื้นที่หลักในการอนุรักษ์นกยูงเขียวของจีน

หลี่ เซิ่งชาง/ภาพ สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร