หมู่บ้านอวี่เปิงมณฑลยูนนานกับเส้นทางแห่งการฟื้นฟูชนบท

2022-04-24 10:52:25 |แหล่งที่มา: สำนักข่าวซินหัว

หมู่บ้านอวี่เปิง ตั้งอยู่ในตำบลหยุนหลิง อำเภอเต๋อชิง แคว้นปกครองตนเองชนชาติทิเบตตี๋ชิ่ง มณฑลยูนนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวบ้านในหมู่บ้านอวี่เปิงหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี และการเลี้ยงสัตว์ ระยะไม่กี่ปีมานี้ หมู่บ้านชนชาติทิเบตซึ่งซ่อนอยู่ในภูเขาลึกทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแห่งนี้ มีผู้ชื่นชอบการเดินป่าเดินทางมาที่นี่มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลและชาวบ้านจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบัน เกือบทุกครัวเรือนในหมู่บ้านต่างเปิดกิจการเป็นของตนอง เช่น โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น ธุรกิจท่องเที่ยวนอกจากช่วยให้ชาวบ้านไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นแล้ว กลับมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นมากอีกด้วย

หลิวตง/ข่าว สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร