ซุปไก่สมุนไพรเทียนหมาใส่หมูแฮมอันโอชะในเจาทงยูนนาน

2022-01-12 10:49:39 |แหล่งที่มา: สำนักข่าวซินหัว

เมืองเจาทงตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ด้วยลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ที่นี่เหมาะกับการปลูกสมุนไพรเทียนหมาและกลายเป็นพื้นที่หลักในการปลูกสมุนไพรเทียนหมาที่มีคุณภาพสูงที่สุดของจีน 

ทั้งนี้ ชาวเจาทงได้นำวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น หมูแฮม ไก่บ้านมาตุ๋นพร้อมกับสมุนไพรเทียนหมา กลายเป็นเมนูชื่อว่าซุปไก่สมุนไพรเทียนหมาหมูแฮม อันเป็นอาหารบำรุงที่ดีมากอย่างหนึ่งในฤดูหนาว ผ่านกาลเวลามาหลายสิบปี ปัจจุบัน ซุปไก่สมุนไพรเทียนหมาหมูแฮมเจาทงได้กลายเป็นเมนูโปรดของชาวจีนไปแล้ว

เซี่ยเจี่ยว/ข่าว เจียง หงจิ่ง/ภาพ สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร