อำเภอหลานเถียน มณฑลส่านซีบ่มเพาะ “พ่อครัวตะหลิวทอง” ป้อนตลาด

2022-11-22 09:24:07
แหล่งที่มา :Xinhua

อำเภอหลานเถียน ตั้งอยู่ที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี อำเภอแห่งนี้มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในการทําอาหารที่ยาวนาน จนได้รับสมญานามว่า “ถิ่นกำเนิดพ่อครัวของจีน” และ “ต้นกำเนิดแห่งอาหารส่านซี”  หากคิดเป็นสัดส่วนของคนทั้งอำเภอซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 650,000 คนแล้ว ทุก ๆ 10 คน จะต้องมีคนหนึ่งที่ทำอาชีพเป็นพ่อครัว  และอาวุธในการประกอบอาหารของพ่อครัวที่นี่มีเพียง “ตะหลิว” เท่านั้น ดังนั้น จึงได้รับการขนานนามว่า “หลานเถียนพ่อครัวตะหลิวทอง”

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อำเภอหลานเถียนให้ความสําคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบการอาหาร และมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะแรงงานที่มีทักษะความสามารถให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังนั้น  ในปี 2564 จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวะหลานเถียนขึ้น ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาด้านการทําอาหารที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลแห่งแรกในมณฑลส่านซี โรงเรียนแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพ่อครัวให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดโรงแรมและร้านอาหารระดับไฮเอนด์ พัฒนาให้เป็น “พ่อครัวตะหลิวทอง” ยุคใหม่

อำเภอหลานเถียน มณฑลส่านซีบ่มเพาะ “พ่อครัวตะหลิวทอง” ป้อนตลาด