เยี่ยมชมความสวยงามของภูเขาฝานจิ้งซาน

2022-05-10 13:51:13 |แหล่งที่มา: สำนักข่าวซินหัว

ภูเขาฝานจิ้งซาน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน เป็นยอดเขาหลักของแนวเขาอู่หลิง และเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย ปัจจุบันภูเขาฝานจิ้งซานมีสัตว์ป่ามากกว่า 2,760 ชนิด และพืชพันธุ์มากกว่า 4,390 ชนิด เช่น ลิงขนทองกุ้ยโจว และต้นเฟอร์ภูเขาฝานจิ้งซาน โดยในปี 2561 ภูเขาฝานจิ้งซานได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโก

หยาง เหวินปิง/ภาพ สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร