สถานที่จัดงาน COP15 เปิดให้ชมฟรีแล้ววันนี้

2021-10-21 15:35:15 |แหล่งที่มา: Xinhua

ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติเตียนฉือคุนหมิง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน COP15 ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีในบริเวณต่าง ๆ ดังนี้ ฮอลล์จัดงานหลัก (ฮอล์ 7) ฮอลล์นิทรรศการความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะยูนนาน (ฮอลล์ 5) และห้องโถงหนานซู่ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคมถึงวันที่ 7 พฤศจิกายนศกนี้

เหลี่ยง จื้อเฉียง/ภาพ สำนักข่าวซินหัว 

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร