จางเย่กานซู่ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิม

2021-09-14 17:36:58 |แหล่งที่มา:

ณ เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ การทำขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิมในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นหนึ่งในประเพณีท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาของผู้คนที่มีต่อชีวิตที่ดีงาม ในอดีต เมื่อถึงเทศกาลทุกครัวเรือนก็จะทำขนมไหว้พระจันทร์ภายในบ้านของตัวเอง แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา ทำให้ในปัจจุบัน การทำขนมไหว้พระจันทร์ในเมืองจางเย่ได้พัฒนาการผลิตเป็นแบบศูนย์รวม