หมู่บ้านโบราณฝูอาน แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในคุนหมิง

2021-09-03 18:07:05 |แหล่งที่มา:

หมู่บ้านฝูอานในถนนจิ้นเฉิง เขตจิ้นหนิง นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีประวัติยาวนานนับร้อยปี เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 หมู่บ้านฝูอานได้ขึ้นชื่อเป็น “หมู่บ้านโบราณของจีน” สิ่งต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านซึ่งมีความเก่าแก่โบราณไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำ ซุ้มประตู ตรอกซอย วัดโบราณและต้นไม้ที่เราสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไป สิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์อันเต็มไปด้วยกลิ่นไอทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ อาคารโบราณที่ได้รับการบูรณะและงานปักอันวิจิตงดงาม สามารถเติมเต็มให้หมู่บ้านโบราณแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง