ข้าวเหนียวสียูนนานรสชาติหอมอร่อยทุกคำ

2021-08-24 16:52:35 |แหล่งที่มา:

ณ แคว้นปกครองตนเองชนชาติจ้วงและม้งเหวินซาน มณฑลยูนนาน ชนชาติจ้วงในท้องถิ่นมีประเพณีย้อมสีข้าวเหนียวด้วยพืชธรรมชาติ ขั้นตอนการทำจะนำพืชมาสกัดเป็นน้ำแล้วนำไปแช่กับข้าวเหนียว เมื่อข้าวเหนียวซึมซับสีเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำไปนึ่งจนสุก เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำข้าวเหนียวสีที่มีรสชาติหอมอร่อยแบบธรรมชาติ ข้าวเหนียวสีสื่อความหมายถึงความเป็นสิริมงคลและการเก็บเกี่ยวพืชผลที่อุดมสมบูรณ์