ดอกสายน้ำผึ้งสร้างความร่ำรวยให้กับชาวสุยหยางกุ้ยโจว

2021-07-14 16:40:41 |แหล่งที่มา:

หลายวันมานี้ อำเภอสุยหยางในเมืองจุนยี่ มณฑลกุ้ยโจวได้เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวดอกสายน้ำผึ้ง หลายปีนี้ ตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากดอกสายน้ำผึ้งสูง อำเภอสุยหยางจึงได้พัฒนาอุตสาหกรรมการปลูกสายน้ำผึ้งอย่างจริงจัง อีกทั้งยังได้พัฒนาการปลูกและแปรรูปไปพร้อมกัน ปัจจุบัน อำเภอสุยหยางได้พัฒนาการปลูกสายน้ำผึ้งไปแล้ว 54,000 กว่าไร่ ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น