ชมภาพภูเขาไฟอันสวยงามในทุ่งหญ้ามองโกเลียใน

2021-07-13 16:49:43 |แหล่งที่มา:

อุทยานธรณีภูเขาไฟอูหลานฮาต๋า ตั้งอยู่ที่เมืองอูหลานฉาปู้ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เป็นกลุ่มภูเขาไฟบนทุ่งหญ้าที่ประกอบด้วยภูเขาไฟ 20 กว่าลูก อีกทั้งประกอบด้วยทิวทัศน์ธรณีสัณฐานและทะเลสาบแบร์ริเออร์ ซึ่งที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟ” แห่งธรรมชาติ หากมองจากที่สูง จะเห็นภาพภูเขาไฟสวยงามอลังการเป็นอย่างมาก