นกนางแอ่นโบยบินในสระบัวเฉิงเจียงยูนนาน

2021-07-13 16:33:48 |แหล่งที่มา:

หลายปีมานี้ เมืองเฉิงเจียง มณฑลยูนนานได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งปรากฏผลให้เห็นอย่างเด่นชัด ปัจจุบัน สระบัวหลายแห่งมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และกลายเป็นสวนสนุกของบรรดาสัตว์ทั้งหลาย จากภาพในสระบัวแห่งหนึ่ง นกนางแอ่นกำลังโบยบินเล่นกันอย่างสนุกสนาน ดึงดูดให้นักถ่ายภาพเข้ามาจับภาพกันอย่างคึกคัก