เด็กนักเรียนต้าเหลียงซานนั่งรถไฟฉึกกะฉักไปโรงเรียน

2021-04-20 15:16:41 |แหล่งที่มา:

รถไฟขบวน 5633/5634 สายเฉิงตู-คุนหมิง เป็นรถไฟแล่นช้าที่มีความเร็วเฉลี่ยไม่ถึง 40 ก.ม./ช.ม. ปัจจุบันรถไฟขบวนนี้ยังคงใช้งานอยู่โดยวิ่งจากผู่สยง-แคว้นเหลียงซานไปยังพานจือฮัวใต้มณฑลเสฉวน รวมระยะ 376 ก.ม. ใช้เวลาในการวิ่ง 11.04 ชั่วโมง แวะจอด 26 สถานี ค่าโดยสารเริ่มต้นเพียง 2 สูงสุด 25 หยวน และไม่เคยปรับค่ารถอีกเลยตลอด 30 กว่าปี ชาวบ้านทั่วไปเรียกรถไฟขบวนนี้ว่า “รถไฟแล่นช้า” คอยรับส่งผู้คนในต้าเหลียงซานจากรุ่นสู่รุ่น เป็นรถสาธารณะของชาวบ้าน และยังเป็นรถประจำโรงเรียนของเด็ก ๆ อีกด้วย หากเทียบค่าโดยสารกับรถบัสทางไกลแล้วนั่งรถไฟจะสะดวกปลอดภัยและประหยัดกว่ามาก ระหว่างนั่งรถไฟเด็ก ๆ ยังสามารถอ่านหนังสือและคุยเล่นหยอกล้อกันได้ รถไฟฉึกกะฉักขบวนนี้ได้นำพาความฝันของเด็ก ๆ ไปสู่ชีวิตที่ดีงามในวันข้างหน้า