สัมผัสกับเสน่ห์ของหุ่นเชิดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

2021-04-15 15:35:54 |แหล่งที่มา:

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรมและโรงเรียนประถมทงซุ่นในเขตอวี้ฉวน เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมศึกษาและสัมผัสกับเสน่ห์ของหุ่นเชิดภายใต้ธีม “สัมผัสกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและสืบทอดทักษะดั้งเดิม” ภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม ทำให้เด็กได้ศึกษาและเรียนรู้ทักษะการเล่นหุ่นเชิดอย่างใกล้ชิด และยังถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมอีกด้วย