ค้นพบกระจกสำริดราชวงศ์ฮั่นตะวันตกอายุมากกว่า 2000 ปีในส่านซี

2021-04-15 15:27:09 |แหล่งที่มา:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักโบราณคดีได้ค้นพบกระจกสำริดที่สวยงามกว่า 80 ชิ้นในหลุมฝังศพขนาดใหญ่ของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกในเมืองใหม่ฉินฮั่น เขตใหม่ซีเสียน มณฑลส่านซี แม้ว่ากระจกสำริดเหล่านี้จะมีอายุมากกว่า 2,000 ปีแล้ว แต่กระจกสำริดบางชิ้นยังคงสามารถใช้ส่องได้อยู่