เทือกเขาเกาหลีก้งแหล่งอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ

2021-04-01 11:13:31 |แหล่งที่มา:

เทือกเขาเกาหลีก้ง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน เป็น 1 ใน 34 แหล่งพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ในอาณาบริเวณพื้นที่เทือกเขาเล็ก ๆ แห่งนี้ มีสิ่งมีชีวิตมากมายคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดของประเทศจีนดังนี้ พืชชั้นสูงกระจายตัวอยู่ 17 % สัตว์เลี้ยงด้วยนมประมาณ 30 % และนกมากกว่า 35 % และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อนุรักษ์ระดับชาติอีกมากมาย เช่น ค่างจมูกเชิด ชะนีคิ้วขาว ฯลฯ ภายใต้การคุ้มครองร่วมกันของหลายฝ่าย ทำให้พื้นที่ป่าของเทือกเขาเกาหลีก้งและจำนวนของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนค้นพบสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง ในอดีตชาวบ้านอาศัยการตัดต้นไม้และล่าสัตว์ในการดำรงชีพ ปัจจุบันชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือหันมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและทำการเกษตรเชิงนิเวศไม่มีการทำลายธรรมชาติอีกต่อไป

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร