ขจัดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในเขตพื้นที่ภูเขากว่างซี

2021-03-24 15:11:20 |แหล่งที่มา:

ณ เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นภูเขาหิน พื้นดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ ทำให้มณฑลกว่างซีกลายเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำใช้มากที่สุดในจีน ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มณฑลกว่างซีจึงได้แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สร้างแหล่งเก็บน้ำใต้ดิน สร้างแหล่งเก็บน้ำในครัวเรือน สร้างจุดจ่ายน้ำส่วนกลาง และการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตลอดจนได้มีการดำเนินการตามนโยบายขจัดความยากจนแบบตรงจุด โดยกว่างซีได้คิดหาทางหาวิธีการเก็บน้ำใต้ดินอย่างจริงจัง ปัจจุบัน ชาวบ้านไม่ต้องกังวลกับการขาดแคลนน้ำใช้ ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาเข้าถึง ชาวบ้านไม่ต้องออกไปหาบน้ำด้วยแรงงานคนหรือม้าเป็นระยะทางไกลอีกต่อไป การแก้ปัญหาดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน