ตลอด 70 ปีของผู้สืบทอดมรดกการจักสารไม้ไผ่

2021-09-14 17:30:27 |แหล่งที่มา:

ตำบลเต้าหมิงในเมืองฉงโจว มณฑลเสฉวน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “หมู่บ้านแห่งการจักสานไม้ไผ่” ที่นี่มีประวัติการจักสานไม้ไผ่มานานกว่า 2,000 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2557 การจักสานไม้ไผ่เต้าหมิงได้ถูกบรรทึกเป็นตัวแทนโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน

นายเจ้า ซือจิ้น วัย 86 ปี เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมการจักสานไม้ไผ่เต้าหมิงแต่เพียงผู้เดียว โดยเขาได้ฝึกการจักสานไม้ไผ่ตั้งแต่อายุ 15 ปี และตลอดเวลาที่ผ่านมา เขายังได้พัฒนาทักษะและสร้างสรรค์การจักสานไม้ไผ่ของตนอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากทำงานจักสานไม้ไผ่แล้ว เขายังได้ถ่ายทอดทักษะการจักสานไม้ไผ่ให้กับผู้คนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสืบทอดทักษะการจักสานไม้ไผ่ให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป