เยี่ยมชมสินค้าจีนที่หลากหลายในงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาต

2021-09-08 18:50:14 |แหล่งที่มา:

เมื่อวันที่ 2-7 กันยายน งานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติจีน 2021 ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ภายในงาน ผู้แสดงสินค้าได้ใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการออกแบบนิทรรศการและแสดงสินค้า ทั้งนี้ ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถลิ้มรสอาหารอันโอชะและชมสินค้าจากพื้นที่ต่าง ๆ ในจีน ตลอดจนสามารถสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและการพัฒนาทางด้านการค้าภาคบริการทั้งในจีนและต่างประเทศ