เกษตรกรในหูหนานเร่งเก็บเมล็ดบัวในฤดูร้อน

2021-07-14 16:17:48 |แหล่งที่มา:

ในฤดูร้อน ฝักบัวในหมู่บ้านเหลียนยิ่ง เมืองเซียงถาน มณฑลหูหนาน เข้าสู้ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เกษตรกรกำลังเร่งรีบเก็บฝากบัวและดอกบัวในสระ หลายปีมานี้ ทางท้องถิ่นได้พัฒนา“เศษรฐกิจเมล็ดบัว”อย่างจริงจัง จนกลายเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้กับชาวท้องถิ่น