นักท่องเที่ยวมากกว่า 13 ล้านคนเดินทางมาเที่ยวคุนหมิง

2024-02-20 09:49:24
แหล่งที่มา :Yunnan.cn

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานได้รองรับนักท่องเที่ยวจีนทั้งสิ้น 13,684,100 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศมากถึง 15,408 ล้านหยวน  (ราว 76,961 ล้านบาท)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จากข้อมูลขนาดใหญ่ที่เผยแพร่โดยแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวออนไลน์หลายแห่งแสดงให้เห็นว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน การเดินทางภายในประเทศจีน การขับรถเที่ยวเองและการเดินทางขาออกในนครคุนหมิงคึกคักเป็นอย่างมาก สำหรับการขับรถเที่ยวเองมีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจน อีกทั้ง นครคุนหมิงยังติด 3 อันดับแรกของจุดหมายปลายทางสําหรับการเช่ารถในช่วงเทศกาลตรุษจีน

จากข้อมูลของ Ctrip ระบุว่า สวนสาธารณะต้ากวน สวนสัตว์หยวนทงซาน หมู่บ้านชนชาติยูนนาน ซีเวิลด์หรงช่วงคุนหมิง อุทยานสัตว์ป่ายูนนาน ติด 5 อันดับแรกของจุดชมวิวยอดนิยมในนครคุนหมิง อนึ่ง ข้อมูลของ Qunar แสดงให้เห็นว่านครคุนหมิงอยู่ในรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสิบอันดับแรกในประเทศจีน และอยู่ในอันดับที่ 4 ของ "เมืองยอดนิยมสำหรับยุคหลังยุค 90"

แหล่งที่มา:Yunnan.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

นักท่องเที่ยวมากกว่า 13 ล้านคนเดินทางมาเที่ยวคุนหมิง