หนีห่าว!มวยไทย

2024-02-08 17:38:25
แหล่งที่มา :

มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี อีกทั้งยังเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย ในอดีต เราฝึกฝนมวยไทยเพื่อใช้ในการต่อสู้และปกป้องชาติบ้านเมือง แต่ในปัจจุบัน มวยไทยกลับมีนัยความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น แสดงถึงความแข็งแกร่ง การมองโลกในแง่ดี การยืนหยัดต่อสู้ และแสดงถึงความเป็นมิตร สำหรับประเทศจีนแล้ว “มวยไทย” ได้กลายเป็น “เพื่อนซี้” ของหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนไม่น้อย และมวยไทยยังเป็นสะพานที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีน-ไทยให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น และช่วยส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างกันให้มีสีสันหลากหลายขึ้น เราไปฟังความคิดเห็นของแฟนคลับชาวจีนกันนะคะว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับศิลปะมวยไทย

หนีห่าว!มวยไทย