ทิวทัศน์ที่สวยงามหลังหิมะตกในอำเภอหยานจิง

2024-02-04 15:22:25
แหล่งที่มา :Yunnan.cn

ล่าสุด ณ อำเภอหยานจิง เมืองจาวทง มณฑลยูนนาน เนื่องจากหิมะตกลงมาอย่างต่อเนื่องและอุณหภูมิต่ำจน ทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งที่สวยงาม น้ำค้างแข็งที่ว่านี้จะมีรูปร่างแตกต่างกันเกาะอยู่ตามกิ่งก้าน รังสรรค์เป็นภาพความงดงามในฤดูหนาวภายใต้พระอาทิตย์ตก

แหล่งที่มา:Yunnan.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ทิวทัศน์ที่สวยงามหลังหิมะตกในอำเภอหยานจิง