หมู่บ้านชนเผ่าต้ง เตรียมรับแขกฉลองตรุษจีน

2024-02-02 17:29:17
แหล่งที่มา :CMG

ตรุษจีนย่างกรายเข้ามา ชาวหมู่บ้านชนเผ่าต้งในอำเภอปกครองตนเองชนเผ่าต้งซานเจียง เมืองหลิ่วโจว เขตกว่างซี พร้อมพนักงานประจำแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ร่วมกันซ้อมการแสดงอย่างขะมักเขม้น เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจากทั่วสารทิศในช่วงตรุษจีน

การแสดงของชนเผ่าต้งจะรวมถึงการขับร้องเพลงใหญ่ชนเผ่าต้ง ระบำโตเย และเพลงพิณผีผา ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ปีหลังๆนี้ อำเภอปกครองตนเองชนเผ่าต้งซานเจียงทุ่มกำลังส่งเสริมงานวัฒนธรรมรวมเข้ากับการท่องเที่ยว ยกระดับกิจการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นและเป็นแรงหนุนพัฒนาสร้างความเจริญในพื้นที่ชนบท

ปี 2023 อำเภอดังกล่าวรับนักท่องเที่ยว 9,010,000 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 9,600 ล้านหยวน

หมู่บ้านชนเผ่าต้ง เตรียมรับแขกฉลองตรุษจีน