เสี่ยวเหนียน

2024-02-02 17:28:01
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 2 ก.พ. 2024 ตรงกับวันที่ 23 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติจีน  เป็น“วันเสี่ยวเหนียน(วันตรุษเล็ก) ” ถือเป็นการเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองตรุษจีน

สมัยโบราณ  ครอบครัวขุนนางผู้ดีจะเฉลิมฉลอง“เสี่ยวเหนียน” ในวันที่ 23 เดือน 12 ส่วนชาวบ้านจะฉลอง“เสี่ยวเหนียน”ในวันที่ 24 และชาวประมงหรือผู้ที่อาศัยริมน้ำจะฉลอง“เสี่ยวเหนียน”ในวันที่ 25 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ประเพณีดังกล่าวทำให้คนจีนในทุกวันนี้มีการฉลอง“เสี่ยวเหนียน” ในเวลาที่แตกต่างกันด้วย  โดยปกติคนจีนทางเหนือจะฉลอง“เสี่ยวเหนียน”ในวันที่ 23 เดือน 12  ส่วนคนจีนทางใต้จะฉลอง“เสี่ยวเหนียน” ในวันที่ 24 เดือน 12  และชาวประมงแถวทะเลสาบโผหยางยังคงฉลอง“เสี่ยวเหนียน”ในวันที่ 25 เดือน 12  อยู่

อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าจะฉลอง“เสี่ยวเหนียน” ในวันไหน  ชาวจีนมีความปรารถนาเป็นหนึ่งเดียวกัน  นั่นก็คือ  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  อยู่พร้อมหน้ากับสมาชิกครอบครัวอย่างมีความสุขและกลมกลืนกัน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนก็เริ่มจัดงานวัดเพื่อเฉลิมฉลองตรุษจีนแล้ว

เสี่ยวเหนียน