ประเพณีหลายอย่างในยูนนานที่คุณอาจจะไม่รู้(๑)

2024-01-26 10:24:57
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

เทศกาลตรุษจีนที่กําลังใกล้จะมาถึง ณ มณฑลยูนนาน ซึ่งมีชนชาติอยู่จํานวนมาก ทำให้ขนบธรรมเนียมและประเพณีในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้นมีความหลากหลายตามไปด้วย นอกเหนือจากประเพณีการรับประทานอาหารค่ำร่วมกันและการติด "ชุนเหลียน"(บทกลอนคู่) แล้ว ยังมีประเพณีที่น่าสนใจและแปลกใหม่อีกมากมาย

"การอาบน้ำร่วมกัน"

ชาวลีซอ ซึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่ในหุบเขาแกรนด์นู่เจียงมาหลายชั่วอายุคน มีประเพณีดั้งเดิมคือการอาบน้ำในฤดูใบไม้ผลิ หรือที่เรียกว่า "การอาบน้ำร่วมกัน" ชาวลีซอเชื่อกันว่าการอาบน้ำในบ่อน้ำพุร้อนช่วงฤดูใบไม้ผลิจะสามารถชะล้างสิ่งสกปรกและความโชคร้ายของปีที่แล้วให้หมดไป แล้วนําศิริมงคลและความสุขมาสู่ปีใหม่

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 6 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี ชาวลีซอที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาจากทุกทิศทางจะนําสัมภาระและเตรียมอาหาร แล้วเดินทางไปยังแหล่งน้ำพุร้อนริมแม่น้ำนู่เจียง และตั้งเต็นท์หรือเพิงไม้ไผ่ จัด "การอาบน้ำร่วมกัน" ประจําปี ด้วยเหตุนี้ "การอาบน้ำร่วมกัน" จึงกลายเป็นหนึ่งในประเพณีที่สําคัญของชาวลีซอ

"การหันหัววัว"

ณ อำเภอชางหนิง เมืองเป่าซาน มณฑลยูนนาน มีพิธีกรรมที่สําคัญในการทําฟาร์มช่วงต้นปีของปีใหม่ที่เรียกว่า "การหันหัววัว"

โดยทั่วไปแล้ว ประเพณี "การหันหัววัว" จะจัดขึ้นในเช้าวันที่ 4 หรือ 5 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ในวันนี้ แรงงานชายของครอบครัวจะขี่วัวตัวที่เชื่องมากที่สุด เพื่อไถในที่ว่างที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรประมาณสองสามครั้ง อันเป็นการบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของการทําฟาร์มในปีใหม่ หลังจากขี่วัวแล้ว จะบังคับทิศทางของหัววัวให้หันหน้าไปทางด้านนอกของแปลงเพาะปลูก และบูชาด้วยการวางผลไม้ "เนื้อสัตว์สามอย่าง" (วัว แกะ และหมู) ไว้หน้าวัว หลังจากบูชาแล้ว จะหันหัววัวด้วยการร้องเพลง และไถนาสองสามครั้งพอเป็นพิธี จากนั้น จะปล่อยวัวและนำอาหารที่ดีที่สุดให้วัวกิน เชื่อกันว่าเมื่อหัวของวัวหมุนอย่างราบรื่นจะทำให้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตที่ความเจริญรุ่งเรือง และการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์

แหล่งที่มา: CCTV Yunnan Daily YunnanTourism และ SPRING CITY EVENING

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ประเพณีหลายอย่างในยูนนานที่คุณอาจจะไม่รู้(๑)