ภูเขาหิมะซีหลิ่งของเฉิงตูดึงดูดผู้นิยมถ่ายภาพนับพันนับหมื่น

2024-01-25 11:00:41
แหล่งที่มา :CMG

ภูมเขาหิมะซีหลิ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเฉิงตู ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งนามบัตรสำคัญของเมืองนี้ไปแล้ว ดึงดูดผู้นิยมถ่ายภาพนับพันนับหมื่นด้วยบรรยากาศแสนมีเสน่ห์เสมือนบทกวีและภาพวาด

ภูเขาหิมะซีหลิ่ง ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 100 กิโลเมตร งดงามดั่งคำพรรณนาของตู้ฝู่ นักกวีจีนโบราณชื่อดังเมื่อกว่า 1300 ปีก่อน เมื่อชาวเมืองเฉิงตูเปิดหน้าต่าง ก็จะมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามได้ทันที

เมื่อปี 2012 ช่างภาพท้องถิ่นได้จัดตั้งทีมถ่ายภาพที่ชื่อว่า “มองภูเขาหิมะจากเมืองเฉิงตู” เพื่อบันทึกความสวยงามของภูเขาหิมะและเมืองด้วยภาพถ่าย นายเจี่ยหนาน ช่างภาพมืออาชีพกล่าวว่า เขาอยากถ่ายทอดความปรองดองสมานฉันท์ของภูเขาหิมะกับมนุษย์ และระยะทางระหว่างมนุษย์กับเมืองและภูเขาหิมะ สิ่งที่อยู่ใต้หิมะนั้นก็คือเมือง สิ่งที่อยู่ทิศตะวันตกนั้นก็คือภูเขาหิมะนั่นเอง

ภูเขาหิมะซีหลิ่งของเฉิงตูดึงดูดผู้นิยมถ่ายภาพนับพันนับหมื่น