จีนครองตลาดส่งออกทุเรียนไทย

2024-01-25 10:12:18
แหล่งที่มา :เว็บไซต์ข่าวหวนฉิว

จากสถิติของศุลกากรไทยระบุว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของไทย โดยมียอดสะสม 11,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 18.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นประมาณ 26.5% ของการส่งออกสินค้าเกษตรโดยรวมของไทย แซงหน้าญี่ปุ่น (10.3%) ซึ่งอยู่ในอันดับที่สอง และสหรัฐอเมริกา (8.7%) ซึ่งอยู่ในอันดับที่สาม

ทั้งนี้ การส่งออกทุเรียนของไทยมีมูลค่ามากถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10% ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด ในจำนวนนี้ ทุเรียนมูลค่าประมาณ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกส่งออกไปยังตลาดจีน นั่นหมายความว่าจีนครองสัดส่วนการส่งออกทุเรียนเกือบทั้งหมดของไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปีที่แล้ว

แหล่งที่มา: เว็บไซต์ข่าวหวนฉิว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

จีนครองตลาดส่งออกทุเรียนไทย