ขนมใบเพาโลเนียในหนิวจี อาหารแสนอร่อยของอำเภออี๋เหลียง

2024-01-23 10:34:40
แหล่งที่มา :Yunnan.cn

ตำบลหนิวจี ตั้งอยู่ในอำเภออี๋เหลียง เมืองจาวทง มณฑลยูนนาน เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ตำบลหนิวจีก่อสร้างขึ้นในราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (ค.ศ. 25– ค.ศ. 220) และเป็นเมืองตลาดที่สําคัญบนถนนม้าชาโบราณเส้นทางจากยูนนานไปยังเสฉวน เคยมีนักธุรกิจจาก 10 กว่ามณฑลและเมืองมาทําธุรกิจที่นี่ และได้นําวัฒนธรรมของพื้นที่ต่าง ๆ มายังที่นี่ ทําให้เมืองโบราณแห่งนี้มีวัฒนธรรมประจําภูมิภาคที่เป็นเอกลักษณ์

ตำบลหนิวจี ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำ สภาพอากาศมีฝนตกชุกและอากาศร้อนในเวลาเดียวกัน เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของต้นเพาโลเนีย ที่นี่จึงอุดมไปด้วยใบเพาโลเนีย สำหรับการปลูกต้นเพาโลเนียนั้นค่อนข้างง่าย และใบเพาโลเนียังมีสรรพคุณในการป้องกันการเน่าเสียของอาหาร หมู่บ้านหม่าอานซาน ตำบลหนิวจี เป็นต้นกําเนิดของขนมใบเพาโลเนีย ในยุคที่อาหารปรุงสุกไม่สามารถจัดเก็บได้เป็นเวลานานและการขนส่งที่ไม่สะดวก ชาวบ้านในหมู่บ้านหม่าอานซานใช้ใบเพาโลเนียห่อน้ำข้าวหมักสำหรับทําขนมใบเพาโลเนีย และชาวบ้านพบว่าในฤดูร้อน ขนมที่ห่อด้วยใบเพาโลเนียแม้จะเก็บไว้นานถึงสองสามวันก็ไม่เน่า ดังนั้น สูตรการทําขนมใบเพาโลเนียจึงสืบทอดต่อ  ๆ กันมาและมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี

การทำขนมใบเพาโลเนีย ต้องเลือกใช้ข้าวที่ผลิตในท้องถิ่น ซึ่งส่วนหนึ่งจะถูกล้างและแช่ในน้ำเย็นเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปหุงให้สุก จากนั้นจะนำข้าวทั้งสองส่วนมารวมกันแล้วบดเป็นน้ำข้าวที่โรงโม่หิน แล้วนำไปหมักในภาชนะ จากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวที่ต้มแล้ว และใส่น้ำมันหมูตามสัดส่วน แล้วห่อด้วยใบเพาโลเนีย สุดท้ายนำไปนึ่งเป็นเวลา 30 นาที

การทำขนมใบเพาโลเนียมีชื่อเสียงและมีประวัติยาวนานถึง 100 ปี เนื่องจากวัตถุดิบในการทำขนมใบเพาโลเนียสามารถหาได้ในท้องถิ่น ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ส่วนใบเพาโลเนียมีสรรพคุณในการถนอมอาหาร และพกพาง่าย อีกทั้ง ปริมาณการขายขนมใบเพาโลเนียติดอันดับต้น ๆ ของขนมหมัก ทำให้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในตำบลหนิวจี ปัจจุบัน ขนมใบเพาโลเนียตำบลหนิวจีได้กลายเป็นหนึ่งในนามบัตรของอาหารเด่นเมืองจาวทง

แหล่งที่มา:Yunnan.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ขนมใบเพาโลเนียในหนิวจี อาหารแสนอร่อยของอำเภออี๋เหลียง