ชม "ที่สุด" ของผักในงานเทศกาลผักต้าหลูซาน

2024-01-19 10:31:14
แหล่งที่มา :smqwxcb

ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 14 มกราคม หมู่บ้านหยุนเซียน เมืองผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน ได้จัดงานเทศกาลผักต้าหลูซานครั้งที่ 13 ระหว่างงานได้มีการคัดเลือก "ราชาผัก" และ "ราชาไก่และราชินีไก่" "ราชาห่าน" "ราชาแพะ" และ "ราชาฟักทอง" เป็นต้นอีกทั้ง ยังจัดการแข่งขันมากมาย เช่น "การแข่งขันชักเย่อ" สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม ในขณะเดียวกัน เหล่าบรรดาผู้ที่ชื่นชอบการประดิษฐ์ตัวอักษรก็ส่งมอบ "ชุนเหลียน" (บทกลอนคู่) และเขียน "ตัวอักษร ฝู" ให้ผู้เข้าร่วมงานฟรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

แหล่งที่มา: smqwxcb

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ชม "ที่สุด" ของผักในงานเทศกาลผักต้าหลูซาน