ทะเลสาบนาปา

2024-01-18 11:02:13
แหล่งที่มา :Yunnan.cn

ทะเลสาบนาปาตั้งอยู่ในเมืองแชงกรีล่า แคว้นปกครองตนเองชนชาติทิเบต-ตี๋ชิ่ง มณฑลยูนนาน คำว่า "นาปา" เป็นภาษาทิเบต หมายถึง "ทะเลสาบหลังป่า" ทะเลสาบนาปามีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลเฉลี่ย 3,260 เมตรมีข้อได้เปรียบด้านทําเลที่ตั้งที่ดี อีกทั้ง มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ราบสูงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแชงกรีล่า ที่นี่สามารถเป็นตัวแทนที่โดดเด่นที่สุดของมณฑลยูนนานในด้านความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามฤดูกาลละติจูดต่ำและมีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลที่สูง และยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของสายพันธุ์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ค่อนข้างเข้มข้นในพื้นที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลสูง

แหล่งที่มา:Yunnan.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ทะเลสาบนาปา