ทางรถไฟจีน - ลาวขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีนเกิน 100,000 ตัน

2024-02-20 09:48:19
แหล่งที่มา :CCTV

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ถึง 17 กุมภาพันธ์ ศุลกากรคุนหมิงได้ตรวจสอบการขนส่งสินค้านําเข้าและส่งออกผ่านรถไฟจีน-ลาว 130,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 345 ล้านหยวน (ราว 1,723 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 90% และ 163% ตามลําดับเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนในปี 2566 สำหรับสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ ได้แก่ เหล็กและชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ ส่วนสินค้านําเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ กล้วย ทุเรียน มังคุด และแร่เหล็ก

แหล่งที่มา:CCTV

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ทางรถไฟจีน - ลาวขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีนเกิน 100,000 ตัน