รมต.ต่างประเทศจีนพบกับรมต.ต่างประเทศแคนาดา

2024-02-19 10:36:48
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ได้พบกับนางเมลานี โจลี่ รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดา ตามการนัดหมายขณะเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความมั่นคงมิวนิก

นายหวัง อี้กล่าวว่า ความสัมพันธ์จีน-แคนาดาเคยนำหน้าความสัมพันธ์จีนกับประเทศตะวันตกอื่นๆ สถานการณ์ความยากลำบากในปัจจุบัน ไม่ใช่ความปรารถนาของจีน หวังผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแคนาดากลับสู่สภาพเดิมและพัฒนาดีขึ้น สอดคล้องกับผลประโยชน์พื้นฐานของสองประเทศ เศรษฐกิจจีนกับแคนาดาเกื้อกูลกัน ไม่มีการปะทะกันโดยพื้นฐาน ทั้งสองฝ่ายมิใช่คู่แข่งและก็ไม่ใช่ศัตรู ควรเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ จีนกับแคนาดามีความแตกต่างกันทางระบบปกครอง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ควรเคารพซึ่งกันและกัน เรียนรู้กัน ขยายความรับรู้ร่วมกัน สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ให้ความร่วมมือบรรลุผลประโยชน์ด้วยกัน
นางเมลานี โจลี่ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่จีนและระบุว่าแคนาดามุ่งดำเนินนโยบายการทูตที่จริงจัง มุ่งปรับปรุงความสัมพันธ์แคนาดา-จีนให้ดีขึ้น ยินดีใช้ความพยายามร่วมกับจีน ขจัดความยากลำบากและสร้างความเชื่อใจ จะยึดหลักนโยบายจีนเดียวต่อไปเหมือนดั่งที่แล้วๆมา
รมต.ต่างประเทศจีนพบกับรมต.ต่างประเทศแคนาดา