ปี 2023 จีนคืนเงินภาษีผู้ส่งออกราว 1.8 ล้านล้านหยวน

2024-02-18 15:01:10
แหล่งที่มา :CMG

ปี 2023 ยอดรวมเงินภาษีที่รัฐบาลจีนจ่ายคืนให้ผู้ส่งออกเป็นวงเงินราว 1.8 ล้านล้านหยวน อันเป็นผลจากสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่กระเตื้องขึ้น

สำนักงานภาษีอากรแห่งชาติจีนได้ลงลึกปรับปรุงบริการข้ามแดน สนับสนุนการเปิดเสรีต่อต่างประเทศให้ดีขึ้น

งานบริการสำหรับการลงทุนข้ามแดนจึงมีสภาพการณ์ดีขึ้น สร้าง ช่องทางใหม่เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น พร้อมออกแนวทางปรับปรุงด้านภาษี 99 ฉบับ ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษีการลงทุนข้ามแดน และทั้งปีมีการส่งบัญชีการคืนเงินภาษีให้กับผู้ชำระภาษีข้ามแดนกว่า 130,000 ราย อำนวยความสะดวกแก่การค้าการลงทุนต่างประเทศมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการปรับแก้ “นโยบายการจัดเก็บภาษีเพื่อสร้างมั่นคงด้านการค้าและทุนต่างประเทศ” ซึ่งมีนโยบายให้สิทธิพิเศษ 51 ข้อ ส่งสัญญาณแห่งการเปิดประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปี 2023 จีนคืนเงินภาษีผู้ส่งออกราว 1.8 ล้านล้านหยวน