เอกสารหมายเลข 1 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 2024 เสนอ "โร้ดแม็พ" การผลักดันการพัฒนาเขตชนบทรอบด้าน

2024-02-05 15:39:47
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 3 ก.พ. 67 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศเอกสารหมายเลข 1 ของปี 2024 โดยเสนอ "โร้ดแม็พ" การผลักดันการพัฒนาเขตชนบทอย่างรอบด้านอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ

เอกสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย 6 ภาค รวมถึงการประกันความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ ประกันไม่ให้เกิดการกลับสู่ภาวะยากจนที่มีขนาดใหญ่ ยกระดับการพัฒนาของเขตชนบทให้สูงขึ้น ยกระดับการสร้างสรรค์ของเขตชนบทให้สูงขึ้น ยกระดับของการบริหารเขตชนบทให้สูงขึ้น เสริมสร้างการชี้นำกิจการงาน "สามเกษตร" ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างรอบด้าน เอกสารเน้นความปลอดภัยทางอาหารของประเทศ เสนอเป้าหมายที่จะรักษายอดการผลิตอาหารสูงกว่า 1.3 ล้านล้านชั่ง

เอกสารหมายเลข 1 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 2024 เสนอ "โร้ดแม็พ" การผลักดันการพัฒนาเขตชนบทรอบด้าน