2023 การบินอวกาศจีนมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจ และในปี 2024 จะสร้างความรุ่งโรจน์อีกครั้ง

2024-02-05 15:39:01
แหล่งที่มา :CMG

ปี 2023 การบินอวกาศจีนส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศประมาณ 70 ครั้ง ทำลายสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์

ปี 2024 การบินอวกาศจีนจะก้าวสู่ระยะใหม่ที่มีการส่งจรวดในความถี่สูงเป็นประจำ นอกจากจะประสบความสำเร็จในการยิงจรวดขนส่ง "เทียนโจว-7" แล้ว โครงการสถานีอวกาศจีนยังต้องปฏิบัติหน้าที่การบิน  3 ครั้ง ได้แก่ยานอวกาศพร้อมมนุษย์ "เสินโจว-18" ยานอวกาศขนส่ง "เทียนโจว-8" และยานอวกาศพร้อมมนุษย์  “เสินโจว-19" ตามลำดับอีกด้วย

2023 การบินอวกาศจีนมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจ และในปี 2024 จะสร้างความรุ่งโรจน์อีกครั้ง