จีนชี้ “ชุนยุ่น” ปีนี้เฉลี่ยมากกว่า 190 ล้านคน ในช่วง 9 วันแรกของเทศกาลตรุษจีน

2024-02-05 15:38:11
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการสุขภาพและอนามัยแห่งชาติจีนได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจและเคล็ดลับสุขภาพในฤดูหนาว 

ในที่ประชุมนายเกา ปั๋ว รองอธิบดีสำนักงานบริการขนส่งของกระทรวงคมนาคมแห่งชาติจีนกล่าวว่าในช่วงการขนส่งช่วงเทศกาลตรุษจีน การเดินทางขนาดใหญ่ของประชาชนจำนวนมาก รวมถึงงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ถือเป็นวันที่ 10 ของการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2024 โดย 9 วันแรกมีจำนวนการเดินทางของผู้คนทั่วประเทศมากกว่า 190 ล้านคนต่อวัน ความต้องการในการเดินทางของประชาชนมีจำนวนมาก การดำเนินงานการจราจรและการขนส่งโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย เทศกาลวันตรุษจีนปีมังกรใกล้เข้ามาแล้ว หน่วยงานจราจรและขนส่งในขณะที่ทำการขนส่งในช่วงวันตรุษจีนต้องทำงานในด้านการป้องกันการระบาดของโรคในช่วงการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย เพื่อประกันให้ประชาชนมีความปลอดภัย สะดวกและอบอุ่นในการเดินทาง

จีนชี้ “ชุนยุ่น” ปีนี้เฉลี่ยมากกว่า 190 ล้านคน ในช่วง 9 วันแรกของเทศกาลตรุษจีน